مجله اینترنتی رها - روشهای پیشگیری از اعتیاد

مجله رها با موضوع ترک اعتیاد به مواد مخدر با روش های طبی و کم آسیب تدوین یا گردآوری می شود. این مجله با هدف پشتیبانی علمی از جامعه مصرف کنندگان داروی گیاهی داتورین بروزرسانی می شود و امید دارد مصرف کنندگان با مطالعه مداوم و عمل به دانسته های فراگرفته شده، علاوه بر افزایش سطح دانش خود، در بهبود و اثربخشی داروی داتورین نیز تغییرات چشمگیری مشاهده نمایند.

|◄ 1 ►|