مهندس حسین دژاکام:14 اصل اعتیاد
کلیدواژگان مقاله:   دانستی های اعتیاد
اصل یکم : مواد مخدر
ماده مخدر به ماده ای گفته می شود که انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج نماید . بنابر این به غیر از مواد مخدر شناخته شده الکل ، حشیش و داروهای روان گردان عادت آور که بدون تجویز پزشک متخصص مورد استفاده قرار گیرند نیز ماده مخدر محسوب می گردند.

اصل دوم : معتاد کیست
معتاد فرد بیماریست که بر اثر استفاده مکرر از مواد مخدر در قسمت جسم ، روان و جهان بینی (‌تفکر و اندیشه ) او تخریب ایجاد گردیده و از تعادل خارج شده است .

اصل سوم : جایگزینی
اعتیاد مسمومیت مزمن نیست ، اعتیاد جایگزینی مزمن است ، چون مواد مخدر خارجی جایگزین مواد مخدر داخلی یا جسم گردیده است .

اصل چهارم :‌روان
معتاد بیما راست . اما بیمار الزاماً و ذاتاً روانی نیست ! همانطوریکه انسان مست بیمار روانی نیست . حرکات نامعقول او اثرات الکل است و همینطور اختلالات رفتاری فرد معتاد در اثر مصرف یا عدم مصرف مواد مخدر می باشد .

اصل پنجم : زمان
طول درمان اعتیاد در اکثر مواد مخدر مثل تریاک ، هرویین ، الکل ، داروها در قسمت جسم یا راه اندازی سیستمهای تولید کننده مواد شبه افیونی بدن حدوداً 11 ماه است و مثل فرآیند حاملگی ، زمان بخصوص دارد و ما طول درمان را با هیچ دارویی نمی توانیم کاهش اساسی بدهیم .
توضیح اینکه : این مدت 11 ماه فقط در اثر تجربه های گوناگون بدست آمده است .

اصل ششم : بهترین دارو
بهترین و کاملترین دارو برای درمان هرگونه اعتیاد همان مواد مخدر مصرفی فرد معتاد است که در طول زمان طبق محاسبات دقیق میزان مصرف آن را کاهش می دهیم تا به موازات کاهش مصرف مواد مخدر سیستمهای از کار افتاده جسم فرصت بازسازی خود را داشته باشند . برای الکل ، الکل ، برای تریاک ، تریاک ، برای هروئین ، تریاک ، جون هروئین و تریاک هر دو از یک خانواده هستند و پایه هر دو مرفین است .

اصل هفتم : عکس العملهای جسم
عوارض قطع ناگهانی مصرف در خانواده تریاک شامل دو بخش است :
الف – عکس العملها یا اختلالات آشکار ، طول درمان یک تا دو هفته .
علائم :‌اسهال ،‌عطسه ، خمیازه ، آب ریزش بینی و چشم ، بی خوابی ، استخوان درد ، پرش عضلات .
ب – عکس العملها یا اختلالات پنهان ، طول درمان ده ماه و نیم .
علائم : افسردگی ، تنبلی ، بی خوابی ، عدم میل به زندگی ، بالا رفتن میل جنسی ، ناتوانی جنسی ، تمایل به خودکشی ، کند ذهنی .
علت : عدم تعادل سیستمهای شبه افیونی بدن .
توضیح : بعضی از مواد مخدر مثل حشیش فقط علکس العملهای پنهان را دارد به همین دلیل فکر
می کنند حشیش اعتیاد ندارد.

اصل هشتم : سم زدایی
قطع سریع مواد مخدر یا سم زدایی باعث ایجاد شوک مخرب در فرد معتاد می شود و ترمیم اثرات این تخریب بسیار مشکل و در بعضی موارد غیر قابل جبران است . بنا براین ، بستری ، بیهوشی ، و درمانهای سرپایی امروزی به منظور سم زدایی فاکتورهای غلط در درمان اعتیاد هستند !

اصل نهم : داروهای روانی یا روان گردان
برای درمان اعتیاد بایستی فقط از داروهای استاندارد درمان اعتیاد استفاده شود و استفاده از داروهای خواب آور ، روان گردان ، ضد افسردگی و داروهایی که مربوط به بیماران روانی می باشد ، فرآیند درمان اعتیاد را به تعویق می اندازد و شخص دوباره به اعتیاد برمی گردد. در حالیکه به مصرف این داروها نیز عادت کرده است ، عوارض طولانی مدت این داروها به مراتب بیش از مواد مخدری مثل تریاک و هروئین است .

اصل دهم : گروهبندی معتادان
معتادین به سه گروه اصلی تقسیم می شوند :
الف – نامزدهای اعتیاد یا معتادان تفریحی که مواد مخدر را به صورت تفننی مصرف می کنند این افراد معتادان آینده را تشکیل می دهند ، شایسته است پیشگیری به عمل آید.
ب - معتادان دوستار اعتیاد ، شایسته است مهار گردند.
ج – معتادان خواستار رهایی از اعتیاد ، شایسته است درمان شوند.

اصل یازدهم : روشهای ترک و درمان اعتیاد
الف – ترک سقوط آزاد یا قطع سریع مواد مخدر بدون استفاده از هرگونه ماده ای .
ب – ترک شبه سقوط آزاد یا اصطلاحاً سم زدایی .
ج – ترک سنتی با استفاده از مواد مخدر مصرفی و کاهش آن در مدت کوتاه حدوداً 20 روز
د – روش درمان تدریجی یا پله ای : روش ابداعی اینجانب که مشروح آن در کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر به چاپ رسیده است در این روش مواد مخدر مصرفی یا داروی جایگزین که مطابق با استانداردهای جهانی باشد در طول مدت 11 ماه به تدریج کاهش می یابد و به صفر می رسد.
توضیح : اعتیاد موضوعی فقط رفتاری نیست که آن را ترک نماییم . اعتیاد بیماری است و بیماری ترک ندارد و بایستی درمان شود.

اصل دوازدهم : تعادل
درمان اعتیاد ، فوق ترک اعتیاد است و رسیدن به تعادل ، فوق درمان است اشخاصی که پس از ترک اعتیاد به اعتیاد بازگشت می نمایند در اثر عدم تعادل جسم آنهاست که درمان نشده است .
اشخاصی که پس از درمان جسم به اعتیاد بازگشت می نمایند در اثر عدم تعادل جهان بینی آنهاست زیرا در طول درمان بایستی روی تفکر و جهان بینی یا نگرش فرد معتاد کار شود و از حالت افیونی بودن خارج شود تا به تعادل جسمی ، روانی و جهان بینی برسد .

اصل سیزدهم : آگاهی
بزرگترین اصل در پیشگیری ،‌مهار و درمان اعتیاد آگاهی است مشروط به اینکه فرد پیشگیری کننده ، مهار کننده و درمان کننده اعتیاد ، خودش اعتیاد را کاملاً بشناسد و آن طوریکه اعتیاد هست نه آن طوریکه تصویر می نمایند چون اعتیاد در شروع کار بسیار جذابیت دارد و در آخر بدبختی .

اصل چهاردهم :
هیچ فرد یا پزشگ یا روانپزشک ، روانشناس که اعتیاد را به صورت تخصصی نخوانده و کارآموزی نکرده است نمی تواند و نباید معتادان را درمان نماید. چون هر معتاد الزاماً بیمار روانی نیست !

منبع: نوشتارهای کنگره 60 (http://congress60.org)
تحلیل آمار سایت و وبلاگ